มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

ลีเซียน

สนาม: ปรึกษาแพทย์

บทนำ: ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Ellery Sedgwick Democracy s real test lies in its respect for minority opinion-ข้อพิสูจน์ที่แท้จริงของประชาธิปไตย อยู่ที่การให้ความเคารพแก่เสียงของคนส่วนน้อย...

โทรุ กูกู

สนาม: อาคเนย์เน็ต

บทนำ:“เอสซีจี”จับมือบุญถาวร ตั้งธุรกิจค้าปลีกแบบใหม่ เน้นออกแบบสินค้าจับกลุ่มตกแต่ง 09 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:35 น

สล็อต แจก เครดิต ฟรี 3001️⃣LOOK618
v87 | <动态当天时间> | อ่าน(662) | แสดงความคิดเห็น(16)
สปสชยกร่างประกาศรองรับ ครม ผ่านบัตรคนจนไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 08 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 19:11 น 【อ่านข้อความเต็ม】
7zb | <动态当天时间> | อ่าน(850) | แสดงความคิดเห็น(980)
กฟผยืนยันลาวเบรกสร้างเขื่อนไม่กระทบการใช้ไฟฟ้าของไทย 09 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:27 น 【อ่านข้อความเต็ม】
7pb | <动态当天时间> | อ่าน(542) | แสดงความคิดเห็น(715)
ในบรรดาพวก นักรบโซเชียล นั้นถ้าให้ลองไล่เรียง จัดอันดับ อดีตศิลปิน นักแต่งเพลง อย่างคุณพี่ ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค นั้น น่าจะจัดอยู่ในประเภทมือวางอันดับต้นๆ ประมาณ ราฟาเอล นาดาล, โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ หรือ โนวัค ยอโควิช อะไรประมาณนั้น คือถึงจะไม่ใช่ อันดับหนึ่ง ในบางช่วง บางระยะ แต่ก็ไม่ถึงกับหล่นไปไกลเกินกว่าอันดับแปด อันดับสิบ โดยเฉพาะถ้าหากคิดจะลงแข่งอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ【อ่านข้อความเต็ม】
tfl | <动态当天时间> | อ่าน(699) | แสดงความคิดเห็น(296)
สปสชยกร่างประกาศรองรับ ครม ผ่านบัตรคนจนไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 08 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 19:11 น 【อ่านข้อความเต็ม】
nb7 | <动态当天时间> | อ่าน(468) | แสดงความคิดเห็น(122)
ยาแรงคอร์รัปชันประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว โครงการประมูลงานมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้าน ผู้ประกอบการต้องแนบเอกสารนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตด้วย เข้มระบบตรวจสอบภายในให้กำหนดบทลงโทษคนโกง ส่วนโครงการตั้งแต่ 1 พันล้านบาทให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม พร้อมให้มีผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบอีกชั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศต่อต้านการคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต รวม 2 ฉบับ ฉบับแรก เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560 สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ มีการกำหนดนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครอบคลุม นอกจากนี้ ยังระบุให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ โดยจะต้องห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมีการติดสินบน ประกอบด้วย ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วมดำเนินการใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อันนำมาซึ่งความได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อนระหว่างการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดให้มีการสื่อสารประกาศหรือเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้รับทราบต้องกำหนดบทลงโทษคนโกง จัดให้มีการอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตที่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคคลภายนอกทราบผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เอกสารแผ่นพับ นอกจากนี้ ต้องกำหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับสำหรับผู้กระทำการทุจริต จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส ของข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หรือพบการกระทำที่ส่อทุจริต กำหนดหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน และประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการดำเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา สำหรับประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กำหนดให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท) ออกประกาศกำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดทำรายงานข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) หมายความว่า ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ คปท การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ต้องเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณชนสนใจ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริต เป็นต้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้แจ้งข้อมูลโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการ คปท ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้จัดทำตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมตประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และนายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการ พศ กับพวกทุจริตเงินทอนวัดใน จลำปาง แพร่ และลำพูน ว่า ปปชต้องดำเนินการตามหน้าที่ เพราะข้อกล่าวหาและคดีต่างๆ อยู่ในการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนกำกับดูแล พศ จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก โดยได้มีมาตรการกำหนดรายชื่อวัดมาล่วงหน้าในการของบประมาณ และให้ พศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ) คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ให้ทำงานกันใกล้ชิดมากขึ้น ยึดหลักสุจริต โปร่งใส ซึ่งตนกำชับมาตลอด เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น และถ้าดูผู้กระทำความผิดก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆ แต่คนส่วนใหญ่ของ พศทำงานตามแนวทางที่มีธรรมาภิบาล ถ้าพบอีกก็ต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ ด้านนายณพล ใบเงิน ทนายความข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินทอนวัด เปิดเผยภายหลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงในการเข้าเยี่ยมนายพนม รวมทั้งข้าราชการระดับสูงที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัด เช่น นายชยพล พงษ์สีดา, นายแก้ว ชิดตะขบ, นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตจรี, นายสวัสดิ์ กิตติธีระสิทธิ์ และนางพรเพ็ญ กิติธรางกูร ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ว่าหลังได้เข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่ 2 พบว่าทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้บ้างแล้ว โดยทั้งหมดยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ ไม่ได้ทำผิดใดๆ ทุกการกระทำปฏิบัติไปตามหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณให้กับวัดต่างๆ และยืนยันจะต่อสู้คดีต่อไป ทั้งนี้ จากการพูดคุยในเรื่องการต่อสู้คดีวันนี้คงไม่ไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลที่คัดค้านการประกันตัวที่ศาลาอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยจะเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ในวันศุกร์ที่ 10 สคนี้ ที่เป็นวันเดียวกับที่ทั้งหมดจะต้องถูกนำตัวไปยื่นฝากขังในผลัดที่ 2 แต่ก็พบว่ามีบางคน เช่น นายพัฒนาที่อาจไม่พร้อมขอยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากไม่พร้อมเรื่องหลักทรัพย์ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กำหนดไว้ในคดีนี้ที่ 300,000-800,000 บาท ส่วนคนที่พร้อม เช่น นายพนมและนายแก้ว ก็มีความกังวลหากศาลเห็นชอบให้ประกันตัว ก็อาจจะถูกอายัดตัวไปดำเนินคดีในคดีอื่นต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้นายพนมก็เข้าใจดี เพราะโดนตำรวจแจ้งเอาผิดหลายคดี แม้ผู้ต้องหาทั้งหมดไม่มีพฤติการณ์หลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แต่เมื่อมีประเด็นนี้เกิดขึ้น ก็ขอพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งทุจริต พม กรณีที่ ปปชชี้มูลความผิดวินัยข้าราชการร้ายแรง กับนายพนม ตนยังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้นายพนมรับทราบ และไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ เพราะตนก็ยังไม่เห็นเอกสารใดๆ จาก ปปช ส่วนตัวก็คงจะขอทำหน้าที่ในส่วนคดีที่รับผิดชอบไปก่อน พลออนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีผลสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้องกับทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม ได้ลงนามรับรองมติผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง พม (อกพกระทรวง พม) ที่เห็นชอบผลการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารระดับสูง 26 คน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ซึ่งมีมติไล่ออกขาดจากบำเหน็จบำนาญทั้งหมด 6 คน โดยในจำนวนนี้ มีนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม ที่เสียชีวิตรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีมติปลดออกจากราชการ แต่ยังได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ จำนวน 5 คน และกันไว้เป็นพยาน 15 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือกล่าวโทษแจ้งเป็นรายบุคคล ขณะเดียวกันจะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปท) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) เพื่อให้รับทราบเช่นเดียวกัน โดยผู้ถูกกล่าวโทษทั้งหมด หลังจากได้รับหนังสือแจ้งแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน【อ่านข้อความเต็ม】
htt | 2021-09-23 | อ่าน(570) | แสดงความคิดเห็น(526)
ความจริง เปิดโทรทัศน์แช่ไว้ทุกเย็น ถึงตาไม่ได้ดู แต่หูเงี่ยฟังตลอด สนใจตอนไหน หูก็ดึงตามาจ้องซะที【อ่านข้อความเต็ม】
l7h | 2021-09-23 | อ่าน(669) | แสดงความคิดเห็น(510)
Blood Pressure iBP คือแอปเพื่อการวัดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ เพราะระดับน้ำตาลในเลือดย่อมเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุมักจะให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก ดังนั้น แอปพลิเคชันตัวนี้จะช่วยให้การดูแลสุขภาพของคุณง่ายขึ้นค่ะ โดย Blood Pressure iBP จะทำหน้าที่คอยติดตามผลและวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดแต่ละครั้ง เพื่อให้คุณรับมือกับสุขภาพได้อย่างทันท่วงที【อ่านข้อความเต็ม】
btp | 2021-09-23 | อ่าน(558) | แสดงความคิดเห็น(665)
สปสชยกร่างประกาศรองรับ ครม ผ่านบัตรคนจนไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 08 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 19:11 น 【อ่านข้อความเต็ม】
7dp | 2021-09-23 | อ่าน(40) | แสดงความคิดเห็น(569)
นายธเนศ พลไชยวงศ์ ผู้ออกแบบแสตมป์ชุด 135 ปี ไปรษณีย์ไทย บอกว่า เป็นช่างศิลป์ที่ไปรษณีย์ไทยมากว่า 28 ปี ออกแบบภายใต้แนวคิดวิวัฒนาการการนำจ่ายไปรษณีย์ของไทย 4 ยุค โดยแสตมป์ดวงแรกออกแบบใช้พื้นหลังเป็นไปรสนียาคาร อาคารที่ก่อตั้งขึ้นแห่งแรก แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว มีเพียงส่วนที่จำลองอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้า และด้านหน้าก็จะเป็นบริบทและชุดทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในช่วงยุคแรกที่ยังเดินจ่ายจดหมาย ในแสตมป์ดวงที่สองจึงได้นำเสนอเป็นยุคของการปั่นจักรยานส่งจดหมายยานพาหนะประเภทแรก ซึ่งพื้นหลังก็ได้นำภาพอาคารกระทรวงคมนาคมมาไว้ เพราะต้องการสื่อความหมายให้รู้ว่าเมื่อก่อนไปรษณีย์ไทยเคยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงนี้ แสตมป์ดวงที่สามออกแบบให้บุรุษไปรษณีย์จ่ายจดหมายด้วยรถจักรยานยนต์ ภาพพื้นหลังเป็นอาคารไปรษณีย์กลางอายุกว่า 70 ปี และแสตมป์ดวงที่ 4 นำเสนอเรื่องการขนส่งพัสดุในปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ ผ่านพื้นหลังอาคารไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเขตหลักสี่ ทั้ง 4 แบบถ่ายทอดวิวัฒนาการของไปรษณีย์ไทยให้เห็นภาพชัดเจน จัดพิมพ์เพียง 500,000 ดวง นายธเนศกล่าว สำหรับแสตมป์ชุด 135 ปี ไปรษณีย์ไทย มีจำหน่ายในราคาชุดละ 120 บาท (1 ชุดมีทั้ง 4 แบบ) จนถึงวันที่ 31ตุลาคม 2561 และมีของที่ระลึกเป็นโปสต์การ์ดภาพเดียวกับแสตมป์ 135 ปี ไปรษณีย์ไทย โดยจะมีแบบไม่ซ้ำกันทุกๆ 3 สัปดาห์ และได้ประทับตราไปรษณีย์ประจำงานครั้งนี้ด้วย นิทรรศการดีๆ เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 1000-1900 น ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก【อ่านข้อความเต็ม】
bf8 | 2021-09-22 | อ่าน(82) | แสดงความคิดเห็น(206)
อย่างเช่นคุณพี่ สุซาร์ต สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ ที่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ท่านก็ไม่ได้ถึงกับเป็นพิษ เป็นภัย อะไรกับใครต่อใครมากมายซักเท่าไหร่ (ยกเว้นแต่กับศิลปินแห่งชาติด้วยกันเอง อย่าง น้าเนาว์ เท่านั้น ที่อาจทำกรรมร่วมกัน ไว้แต่ชาติปางก่อน แบบไหน อย่างไร ก็มิอาจทราบได้) เพราะถ้าย้อนไปคำนึงถึงบทบาท ไม่ว่าในแง่ความคิด ความอ่าน ความมุ่งมั่น ความเสียสละเท่าที่ผ่านมาในอดีตของท่าน อะไรที่ท่านคิด ท่านแสดงออก ในช่วง ณ ขณะนี้ ก็น่าจะ ฟังๆ เอาไว้ ไม่ถึงกับต้องไปรุมเหยียบ รุมกระทืบ ให้ต้องน่าอเนจอนาถโดยใช่เหตุ คือท่านอาจ เหงาๆ ของท่านบ้าง หรืออาจหงุดๆ หงิดๆ เล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้ามองถึงคุณค่า ราคา ของสิ่งซึ่งท่านได้เคยกระทำมา น่าจะถือซะว่า ขอกันกินยังมากกว่านี้ อะไรที่เฉยได้ ปล่อยวางได้ ก็น่าจะปล่อยๆ มองให้เป็น ความหลากหลาย ดีกว่าถือเป็นเรื่องระดับคอขาด บาดตาย จนทำให้บรรยากาศในแนวรบด้านนี้ มันออกไปทาง โหดเหี้ยม อำมหิต โดยใช่เหตุ【อ่านข้อความเต็ม】
vlb | 2021-09-22 | อ่าน(765) | แสดงความคิดเห็น(236)
ส่วนอาจารย์ สมเกียรติ โอสถสภา ที่ถือตำรับ ตำรา แบกข้อมูลและงานวิจัย มาประจำการอยู่ในแนวรบด้านนี้มานานแล้ว ก็ถือเป็นอีกรายที่พอได้ แต่อาจด้วยเหตุเพราะ หนักข้อมูล ไปนิด ความตื่นเต้น เร้าใจ จาก ข้อมูล ในบางครั้ง บางครา ทำให้อาจต้องหันไปรับประทาน โอสถ ประเภทยา บวดหาย เพื่อแก้ บวดหัว อะไรทำนองนั้น แม้ในแง่มุมมอง ความคิด ต้องถือว่าจัดอยู่ในประเภทมือวางอันดับหนึ่ง หรืออันดับต้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ในแง่การนำเสนอ หรือพรีเซนเตชั่น คงต้องยกให้คุณพี่ ดี้-นิติพงษ์ เค้านั่นแหละ ถือเป็น โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ในแนวรบโซเชียลมีเดีย อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้【อ่านข้อความเต็ม】
d8d | 2021-09-22 | อ่าน(791) | แสดงความคิดเห็น(331)
ใครพิมพ์ชื่อหรือโพสต์รูปหมีพูห์ขึ้นออนไลน์จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ【อ่านข้อความเต็ม】
rxl | 2021-09-22 | อ่าน(946) | แสดงความคิดเห็น(411)
ความจริง เปิดโทรทัศน์แช่ไว้ทุกเย็น ถึงตาไม่ได้ดู แต่หูเงี่ยฟังตลอด สนใจตอนไหน หูก็ดึงตามาจ้องซะที【อ่านข้อความเต็ม】
6lv | 2021-09-21 | อ่าน(29) | แสดงความคิดเห็น(377)
เป็นไปได้สูง วิกฤติหมูป่าติดถ้ำ ๑๓ หมูป่า ถึงออกมาได้ แต่โลกอาจจะเห็นในสภาพ หมูยอ 【อ่านข้อความเต็ม】
lz6 | 2021-09-21 | อ่าน(573) | แสดงความคิดเห็น(335)
หลังจากสร้างปรากฏการณ์ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ปีนี้ ที่สุดของเคป๊อบแห่งทศวรรษ EXO (เอ็กโซ) ขอส่ง 4 สมาชิกสุดฮอต นำโดย ซูโฮ (Suho), แบคฮยอน (Baekhyun), ชานยอล (Chanyeol) และ เซฮุน (Sehun) กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะแบรนด์พรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ 【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-09-24

รับ เครดิต ฟรี ทันที1️⃣M98| fun88 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| สมัคร slot24th1️⃣M98| pg ทดลอง เล่น1️⃣M98| แทง ขั้น ต่ำ 5 บาทKeyword1️⃣M98| เกม ตี ตุ่น เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| ยืนยัน เบอร์ โทร รับ เครดิต ฟรี1️⃣M98| แอ พ star vegas1️⃣LOOK618| เว็บ แทง บา คา ร่า1️⃣M98| slot35 1️⃣2021| royal gclub666 1️⃣2021| slot รองรับ wallet1️⃣M98| เครดิต ฟรี 50 otp1️⃣M98| สมัคร สล็อต แคน ดี้1️⃣LOOK618| ฝาก 20 รับ 120 ล่าสุด1️⃣M98| สมัคร gclub net1️⃣M98| โจ๊ก เกอร์ 99th1️⃣LOOK618| เว็บ บา1️⃣LOOK618| slot แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2019 ไม่ ต้อง แชร์1️⃣M98| joker 50 รับ 2001️⃣M98| super slot2221️⃣M98| slot35 1️⃣2021| 918kiss เครดิต ฟรี 50 ล่าสุด1️⃣LOOK618| เว็บ สล็อต แตก ง่าย ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา1️⃣LOOK618| ไฮโล คา สิ โน ออนไลน์ 1️⃣2021| brazil 999 slot1️⃣M98| บา คา ร่า เล่น ขั้น ต่ำ 10 บาท1️⃣LOOK618| สล็อต 10 รับ 100 วอ เลท1️⃣M98| slotxo ฝาก ถอน ผ่าน วอ เลทKeyword1️⃣M98| slot credit free 1️⃣2021| บา คา ร่า fun888 1️⃣2021| สล็อต ฝาก 100 รับ 100 ล่าสุด1️⃣LOOK618| pg ฝาก ไม่มี ขั้น ต่ํา 1️⃣2021| joker roma slot1️⃣M98| slot pg 50 1️⃣2021| ทาง เข้า เล่น พี จี1️⃣LOOK618| เล่น บา คา ร่า ผ่าน มือ ถือ 1️⃣2021| gclub 1111 1️⃣2021| บา คา ร่า 1688 clubs 1️⃣2021| เกมส์ บา คา ร่า ออนไลน์1️⃣M98| joker681 เครดิต ฟรี 1️⃣2021| chokdee777 slot1️⃣LOOK618| สมัคร รับ เครดิต ฟรี 150 1️⃣2021| โปร ฝาก 10 บาท1️⃣LOOK618| เกม สล็อต roma1️⃣M98| slot ฝาก วอ เลท 1️⃣2021| pg slot auto game 1️⃣2021| 918 ฝาก ไม่มี ขั้น ต่ํา1️⃣LOOK618| สล็อต ออนไลน์ 12341️⃣M98| สมัคร รับ เครดิต ฟรี ทันที 50 1️⃣2021| ฝาก 29 รับ 100 xo 1️⃣2021| dafabet เครดิต ฟรี 2019 1️⃣2021| บา ค่า ร่า ฝาก ถอน วอ เลท 1️⃣2021| dafabet เครดิต ฟรี 20191️⃣M98| สล็อต ค่าย 7771️⃣M98| คา สิ โน คือ 1️⃣2021| mfgame12341️⃣LOOK618| slot 7 vip 1️⃣2021| ufabet รับ วอ ล เลท 1️⃣2021| baccarat ฟรี เครดิต1️⃣M98| joker988th1️⃣LOOK618| สล็อต ฝาก ไม่มี ขั้น ต่ํา1️⃣M98| สล็อต ท รู วอ เลท 1️⃣2021| เปิดโปง บา คา ร่า 1️⃣2021| สล็อต แจก อั่ ง เปา ฟรี1️⃣LOOK618| joker v91️⃣LOOK618| slotxo 24 hr 1️⃣2021| เว็บ คา สิ โน ที่ ดี ที่สุด 20191️⃣LOOK618| ฝาก 10 รับ 100 true walletslot เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| xo123 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| ฝาก 10 รับ 50 ล่าสุด 1️⃣2021| เกม สล็อต ล่าสุด1️⃣M98| เว็บ เกม ได้ เงิน1️⃣M98| srb365 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| xo สล็อต1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี ถอน ได้ 500 1️⃣2021| เล่น เกม บา คา ร่า ออนไลน์ 1️⃣2021| ts911 game1️⃣LOOK618| srb365 ดาวน์โหลด 1️⃣2021| xo vip1️⃣LOOK618| slot club 3601️⃣LOOK618| คา สิ โน ออนไลน์ ยิง ปลา1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี 1691️⃣LOOK618| เกม สล็อต ทดลอง เล่น ทุก ค่าย1️⃣M98| สล็อต โจ๊ก เกอร์ เครดิต ฟรี 1️⃣2021| gclub ฟรี เครดิต1️⃣M98| joker 2pigsslot1️⃣LOOK618| imi6g1️⃣M98| roma ทุน 1001️⃣LOOK618| fun88 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| 918kiss สมัคร ท รู วอ เลท1️⃣LOOK618| โหลด แอ พ slot joker1️⃣LOOK618| pg pg slot1️⃣M98| เว็บ โจ๊ก เกอร์ เกม 1️⃣2021|